Elektronický Digitální Povodňový Portál

Karviná - Místa ohrožená přívalovou povodní

Název Obec Katastr Popis Směr
Údolí křivého potoka Stonava Stonava Ohrožení přívalovou povodní údolím Křivého potoka ze západu v lokalitě pod školou, č.p. 825. Z mapa
Dětmarovice - údolí Mlýnky Dětmarovice Dětmarovice Ohrožení přívalovou povodní terénní sníženinou Mlýnky. Plocha krit. bodu 857,18 ha, prům. sklon 8,55 %, podíl orné půdy 9,069 %. S mapa
Dětmarovice jih - pod rybníčky Dětmarovice Dětmarovice Povodí bezejmenného vodního toku. Plocha krit. bodu 32,02 ha, prům. sklon 7,62 %, podíl orné půdy 57,701 %. S mapa
Prstná - západ Petrovice u Karviné Prstná Povodí kritického bodu v lokalitě č.p. 46. Hrozba splachu z okolních polí. JV mapa
Stonava - pod školou Stonava Stonava Ohrožení přívalovými povodněmi z údolí Stonavského potoka u č.p. 167. Z mapa
Stonavský potok sever Stonava Stonava Ohrožení bleskovou povodní údolím Stonavského potoka u č.p. 667. JZ mapa
Stonava u ČOV Stonava Stonava Ohrožení bleskovou povodní podél silnice č. 475 ve směru z Karviné v oblasti ČOV. Z mapa
Olmovec - Výšina Dětmarovice Dětmarovice Ohrožení bleskovou povodní v oblasti Olmovce, v povodí vodního toku Výšina. Plocha krit. bodu 112,72 ha, prům. sklon 7,612 %, podíl orné půdy 10,436 %. SV mapa
Petrovice - pod žel. nádražím Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné Blesková povodeň hrozí z jihu sníženinou vodního toku Zimní důl. J mapa
Radecký rybník Petrovice u Karviné Dolní Marklovice Ohrožení přívalovou povodní ze severovýchodu údolím Radeckého potoka. SV mapa
Petrovice u hřiště Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné Kritický bod přívalové povodně (podél ID 10211404) v oblasti kruhového objezdu před školou. Hrozí splachy z pole. J mapa
Lokalita u dolu ČSA Karviná Karviná-Doly Přítok přívalových vod povodím Karvinského potoka, oblasti u rybníku Pod farou. Z mapa
Dětmarovice - pod Vlčkovým kopcem Dětmarovice Dětmarovice Terénní sníženina vodního toku Glembovec pod Vlčkovým kopcem. Ohrožení splachy ornice z okolních polí. Plocha krit. bodu 684,23, prům. sklon 8,907, podíl orné půdy 9,91%. SV mapa
Petrovice - pod průmyslovým podnikem Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné Ohrožení přívalovými srážkami z jižního svahu ze směru od zemědělského areálu č.p. 604. J mapa
Louky nad Olší - u nádraží Karviná Louky nad Olší Ohrožení přívalovými povodněmi z údolím Loucké Mlýnky. J mapa
Stonava u č.p. 170 Stonava Stonava Ohrožení přívalovými srážkami v povodí levostranného přítoku Stonávky u č.p 170 Z mapa