KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Český Těšín - Střeleční (Olše)
Tok: Olše
Stanice: Český Těšín - Střeleční (Olše)
GPS: 49.74321°N, 18.62867°E
Obec: Český Těšín
ORP: Karviná
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil kategorie C je umístěný na levém břehu mostní konstrukce silnice I. třídy na ulici Střelniční přes vodní tok Olše. Provozovatelem hladinoměru je firma PWS plus, s.r.o.
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-051
Průměrný vodní stav (cm):
Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (cm):
Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (datum):
Provozovatel stanice: Firma PWS plus, s.r.o.
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
150
II.SPA pohotovost
190
III.SPA ohrožení
260
IV.SPA extrémní ohrožení
-
sucho
-
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně

Hlásný profil kategorie C pod správou firmy PWS plus, s.r.o. umístěný na levém břehu mostní konstrukce silnice I. třídy na ulici Střelniční přes vodní tok Olše.

Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat:
Naměřená data jsou dostupná na:
Související digitální povodňový plán:
export evidenčního listu: 02.07.2022 06:52
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.