KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
ČS Sovinec (Olše)
Tok: Olše
Stanice: ČS Sovinec (Olše)
GPS: 49.8531318°N, 18.5068454°E
Obec: Karviná
ORP: Karviná
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil kategorie C ve formě vodoměrné latě se nachází na levém břehu Olše, ř.km 20,5. Lokalita je u ČS Dolu Karviná, závod ČSA, katastr Sovinec. Provozovatelem je město Karviná.
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-065
Průměrný vodní stav (cm):
Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (cm):
Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (datum):
Provozovatel stanice: město Karviná
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
320
II.SPA pohotovost
380
III.SPA ohrožení
430
IV.SPA extrémní ohrožení
-
sucho
-
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1 x denně
II.SPA 4 x denně
III.SPA 3hodinové hlášení
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: NE
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat:
Naměřená data jsou dostupná na:
Související digitální povodňový plán: http://dpp.karvina.cz/povodnovy-plan/karvina/
export evidenčního listu: 02.07.2022 07:31
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.