KATEGORIE:
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Tok:
Stanice:
GPS: °N, °E
Obec:
ORP:
Kraj:
Číslo hydrologického pořadí:
Průměrný vodní stav (cm):
Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (cm):
Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (datum):
Provozovatel stanice:
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
-
II.SPA pohotovost
-
III.SPA ohrožení
-
IV.SPA extrémní ohrožení
-
sucho
-
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat:
Naměřená data jsou dostupná na:
Související digitální povodňový plán:
export evidenčního listu: 02.07.2022 06:11
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.