KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Dětmarovice (Glembovec)
Tok: Glembovec
Stanice: Dětmarovice (Glembovec)
GPS: 49.8824470°N, 18.4726047°E
Obec: Dětmarovice
ORP: Karviná
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil kategorie C. Jedná se o pomocný hlásný profil ve formě propustku, který leží jižně od intravilánu obce Dětmarovice, poblíž č.p. 502. Propustek pod místní komunikací pro vodní tok Glembovec nemá stanoven I. SPA. Pokud dojde k zahlcení levé části propustku, tak nastává II. SPA. Pokud dojde k zahlcení pravé části propustku, tak nastává III. SPA.
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-071
Průměrný vodní stav (cm):
Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (cm):
Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (datum):
Provozovatel stanice:
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
-
II.SPA pohotovost
-
III.SPA ohrožení
-
IV.SPA extrémní ohrožení
-
sucho
-
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA 4 x denně
III.SPA 3 hodinnové hlášení
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat:
Naměřená data jsou dostupná na:
Související digitální povodňový plán: http://dpp.karvina.cz/povodnovy-plan/orpkarvina/
export evidenčního listu: 31.05.2020 04:35
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.