KATEGORIE:
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Dětmarovice (Mlýnka)
Tok: Mlýnka
Stanice: Dětmarovice (Mlýnka)
GPS: 49.8918523°N, 18.4732381°E
Obec: Dětmarovice
ORP: Karviná
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil kategorie C ve formě kanalizační výustě u můstku u hřiště. Stanoveno pouze II. SPA když je hladina 60 cm pod vrcholem výpusti a III. SPA 40 cm pod vrcholem výpusti. 
Číslo hydrologického pořadí:
Průměrný vodní stav (cm):
Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (cm):
Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (datum):
Provozovatel stanice:
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
-
II.SPA pohotovost
60
III.SPA ohrožení
40
IV.SPA extrémní ohrožení
-
sucho
-
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3h hlášení
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat:
Naměřená data jsou dostupná na:
Související digitální povodňový plán: http://dpp.karvina.cz/povodnovy-plan/orpkarvina/
export evidenčního listu: 02.07.2022 06:26
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.