KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Dětmarovice (Olmovec)
Tok: Olmovec
Stanice: Dětmarovice (Olmovec)
GPS: 49.8939010°N, 18.4456890°E
Obec: Dětmarovice
ORP: Karviná
Kraj: Moravskoslezský
Pomocný hlásný profil kategorie C se nachází na západě obce Dětmarovice. Jde o propustek pod nadjezdem silnice II třídy č. 474. Vyhlašuje se pouze II. SPA v případě výšky hladiny 30 cm před zahlcením propustku a III. SPA v případě výšky hladiny 10 cm před zahlcením propustku. 
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-075/1
Průměrný vodní stav (cm):
Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (cm):
Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (datum):
Provozovatel stanice:
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
-
II.SPA pohotovost
30
III.SPA ohrožení
10
IV.SPA extrémní ohrožení
-
sucho
-
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat:
Naměřená data jsou dostupná na:
Související digitální povodňový plán: http://dpp.karvina.cz/povodnovy-plan/orpkarvina/
export evidenčního listu: 31.05.2020 05:03
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.