KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Dětmarovice (Olmovec)
Tok: Olmovec
Stanice: Dětmarovice (Olmovec)
GPS: 49.8824470°N, 18.4726047°E
Obec: Dětmarovice
ORP: Karviná
Kraj: Moravskoslezský
Pomocný hlásný profil kategorie C se nachází jižně od intravilánu obce Dětmarovice, poblíž č. p. 502 na propustku. Propustek pod místní komunikací pro vodní tok Olmovec nemá stanoven I. SPA. Pokud dojde k zahlcení levé části propustku, tak nastává II. SPA. Pokud dojde k zahlcení pravé části propustku, tak nastává III. SPA. Provozovatelem je město Karviná.
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-071
Průměrný vodní stav (cm):
Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (cm):
Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (datum):
Provozovatel stanice: město Karviná
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
-
II.SPA pohotovost
-
III.SPA ohrožení
-
IV.SPA extrémní ohrožení
-
sucho
-
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA 4 x denně
III.SPA 3 hodinnové hlášení
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat:
Naměřená data jsou dostupná na:
Související digitální povodňový plán: http://dpp.karvina.cz/povodnovy-plan/orpkarvina/
export evidenčního listu: 02.07.2022 06:28
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.