KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Dětmarovice (Olše)
Tok: Olše
Stanice: Dětmarovice (Olše)
GPS: 49.883333°N, 18.496944°E
Obec: Dětmarovice
ORP: Karviná
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil kategorie C se nachází na Olši, v ř.km 16,199 v obci Dětmarovice, katastr Koukolná. Provozovatelem je Povodí Odry, státní podnik.  
Číslo hydrologického pořadí:
Průměrný vodní stav (cm):
Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (cm):
Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (datum):
Provozovatel stanice: Povodí Odry, státní podnik
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
180
II.SPA pohotovost
250
III.SPA ohrožení
300
IV.SPA extrémní ohrožení
440
sucho
-
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 4x denně
III.SPA 3hodinové hlášení
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat: http://app.pod.cz/portal/SaP/
Naměřená data jsou dostupná na: http://app.pod.cz/portal/SaP/cz/PC/Mereni.aspx?id=300021390&oid=2
Související digitální povodňový plán: http://dpp.karvina.cz/povodnovy-plan/orpkarvina/
export evidenčního listu: 02.07.2022 07:54
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.