KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Dolany (Petrůvka)
Tok: Petrůvka
Stanice: Dolany (Petrůvka)
GPS: 49.8994540°N, 18.5340279°E
Obec: Petrovice u Karviné
ORP: Karviná
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil kategorie C se nachází na ocelové lávce nedaleko státních hranice (u č. p. 458). 
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-067/3
Průměrný vodní stav (cm):
Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (cm):
Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (datum):
Provozovatel stanice:
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
320
II.SPA pohotovost
350
III.SPA ohrožení
375
IV.SPA extrémní ohrožení
-
sucho
-
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3 hodinnové hlášení
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat:
Naměřená data jsou dostupná na:
Související digitální povodňový plán:
export evidenčního listu: 02.07.2022 06:21
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.