KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Dolní Marklovice (Petrůvka)
Tok: Petrůvka
Stanice: Dolní Marklovice (Petrůvka)
GPS: 49.8920888°N, 18.5668323°E
Obec: Petrovice u Karviné
ORP: Karviná
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil kategorie C se nachází na mostě přes Petrůvku (ř. km 12,836) v katastru Dolních Marklovic, nedaleko č. p. 317.
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-067/3
Průměrný vodní stav (cm):
Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (cm):
Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (datum):
Provozovatel stanice:
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
260
II.SPA pohotovost
280
III.SPA ohrožení
315
IV.SPA extrémní ohrožení
-
sucho
-
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 3x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat:
Naměřená data jsou dostupná na:
Související digitální povodňový plán:
export evidenčního listu: 02.07.2022 08:02
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.