KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Karviná - Lázně Darkov (Olše)
Tok: Olše
Stanice: Karviná - Lázně Darkov (Olše)
GPS: 49.8400970°N, 18.5459627°E
Obec: Karviná
ORP: Karviná
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil kategorie C ve formě vodoměrné latě se nachází na levém břehu Olše na mostě Sokolovských hrdinů ve městě Karviná. Provozovatelem je město Karviná.
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-051
Průměrný vodní stav (cm):
Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (cm):
Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (datum):
Provozovatel stanice: Město Karviná
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
240
II.SPA pohotovost
300
III.SPA ohrožení
360
IV.SPA extrémní ohrožení
-
sucho
-
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 4x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: NE
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat:
Naměřená data jsou dostupná na:
Související digitální povodňový plán: http://dpp.karvina.cz/povodnovy-plan/karvina/
export evidenčního listu: 02.07.2022 07:56
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.