KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Petrovice u Karviné 2 (Petrůvka)
Tok: Petrůvka
Stanice: Petrovice u Karviné 2 (Petrůvka)
GPS: 49.8969996°N, 18.5545275°E
Obec: Petrovice u Karviné
ORP: Karviná
Kraj: Moravskoslezský
Pomocný hlásný profil kategorie C se nachází na silničním mostě na severu obce Petrovice u Karviné. I. SPA je dosaženo v 1,6 m pod spodní hranou mostovky. II. SPA 1,0 m pod spodní hranou mostovky a III. SPA 0,5 m pod spodní hranou mostovky. 
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-067/3
Průměrný vodní stav (cm):
Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (cm):
Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (datum):
Provozovatel stanice:
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
160
II.SPA pohotovost
100
III.SPA ohrožení
50
IV.SPA extrémní ohrožení
-
sucho
-
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat:
Naměřená data jsou dostupná na:
Související digitální povodňový plán: http://dpp.karvina.cz/povodnovy-plan/orpkarvina/
export evidenčního listu: 02.07.2022 07:46
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.