KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Závada (Petrůvka)
Tok: Petrůvka
Stanice: Závada (Petrůvka)
GPS: 49.902701°N, 18.506927°E
Obec: Petrovice u Karviné
ORP: Karviná
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil kategorie C pro oblast Závada se nachází na mostě u hraničního přechodu do Polska. První SPA nastává dosažením spodní úrovně vodoměrné latě, II. SPA při 80 cm, III. SPA zatopení vodoměrné latě. 
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-067/3
Průměrný vodní stav (cm):
Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (cm):
Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (datum):
Provozovatel stanice:
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
-
II.SPA pohotovost
80
III.SPA ohrožení
-
IV.SPA extrémní ohrožení
-
sucho
-
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat:
Naměřená data jsou dostupná na:
Související digitální povodňový plán: http://dpp.karvina.cz/povodnovy-plan/orpkarvina/
export evidenčního listu: 02.07.2022 08:01
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.