KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Zebrzydowice (Petrůvka)
Tok: Petrůvka
Stanice: Zebrzydowice (Petrůvka)
GPS: 49.880055°N, 18.613611°E
Obec: Zebrzydowice
ORP:
Kraj:
Hlásný profil kategorie C je umístěný na levém břehu vodního toku Petrůvka v Polské obci Zebrzydowice u č. p. 10. Provozovatelem je Povodí Odry, státní podnik.
Číslo hydrologického pořadí:
Průměrný vodní stav (cm):
Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (cm): 260
Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (datum): 11.06.2013
Provozovatel stanice: Povodí Odry, státní podnik
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
200
II.SPA pohotovost
240
III.SPA ohrožení
280
IV.SPA extrémní ohrožení
306
sucho
-
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat: http://app.pod.cz/portal/SaP/
Naměřená data jsou dostupná na: http://app.pod.cz/portal/SaP/cz/PC/Mereni.aspx?id=300050151&oid=2
Související digitální povodňový plán:
export evidenčního listu: 02.07.2022 06:25
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.