Hladinoměry - Karviná

Český Těšín (Olše)

Hlásný profil kategorie A je umístěn pod mostem Český Těšín - Třinec, cca 70 m po toku na pravém břehu. Platnost SPA je od Třince po ústí Stonávky.

Český Těšín - Střeleční (Olše)

Hlásný profil kategorie C pod správou firmy PWS plus, s.r.o. umístěný na levém břehu mostní konstrukce silnice I. třídy na ulici Střelniční přes vodní tok Olše.

ČS Sovinec (Olše)

Hlásný profil kategorie C ve formě vodoměrné latě se nachází na levém břehu Olše, ř.km 20,5. Lokalita je u ČS Dolu Karviná, závod ČSA, katastr Sovinec.

Dětmarovice (Glembovec)

Hlásný profil kategorie C. Jedná se o pomocný hlásný profil ve formě propustku, který leží jižně od intravilánu obce Dětmarovice, poblíž č.p. 502. Propustek pod místní komunikací pro vodní tok Glembovec nemá stanoven I. SPA. Pokud dojde k zahlcení levé části propustku, tak nastává II. SPA. Pokud dojde k zahlcení pravé části propustku, tak nastává III. SPA.

Dětmarovice (Mlýnka)

Hlásný profil kategorie C ve formě kanalizační výustě u můstku u hřiště. Stanoveno pouze II. SPA když je hladina 60 cm pod vrcholem výpusti a III. SPA 40 cm pod vrcholem výpusti. 

Dětmarovice (Olmovec)

Pomocný hlásný profil kategorie C se nachází na západě obce Dětmarovice. Jde o propustek pod nadjezdem silnice II třídy č. 474. Vyhlašuje se pouze II. SPA v případě výšky hladiny 30 cm před zahlcením propustku a III. SPA v případě výšky hladiny 10 cm před zahlcením propustku. 

Dětmarovice (Olše)

Hlásný profil kategorie C se nachází na Olši, ř.km 16.199 v obci Dětmarovice, katastr Koukolná. 

 

Dolany (Petrůvka)

Hlásný profil kategorie C se nachází na ocelové lávce nedaleko státních hranice (u č.p. 458). 

Dolní Marklovice (Petrůvka)

Hlásný profil kategorie C se nachází na mostě přes Petrůvku (ř.km 12.836) v katastru Dolních Marklovic, nedaleko č.p. 317.

Jablunkov (Olše)

Hlásný profil kategorie A se nachází na levém břehu Olše, u lávky k Základní škole. Platnost SPA pro úsek toku Bukovec - soutok s Lomnou.

Karviná - Lázně Darkov (Olše)

Hlásný profil kategorie C ve formě vodoměrné latě se nachází na levém břehu Olše na mostě Sokolovských hrdinů ve městě Karviná. 

Petrovice u Karviné (Petrůvka)

Pomocný hlásný profil kategorie C se nachází na silničním mostě silnice III. třídy č. 4689 u č.p. 496. I. SPA je dosaženo v 1,6 m pod spodní hranou mostovky. II. SPA 1,0 m pod spodní hranou mostovky a III. SPA 0,5 m pod spodní hranou mostovky. 

Petrovice u Karviné 2 (Petrůvka)

Pomocný hlásný profil kategorie C se nachází na silničním mostě na severu obce Petrovice u Karviné. I. SPA je dosaženo v 1,6 m pod spodní hranou mostovky. II. SPA 1,0 m pod spodní hranou mostovky a III. SPA 0,5 m pod spodní hranou mostovky. 

VD Těrlicko (Stonávka)

Hlásný profil kategorie A se nachází na území obce Albrechtice, asi 500 m pod přehradou na levém břehu Stonávky.

Věřňovice (Olše)

Hlásný profil kategorie A se nachází v obci Dolní Lutyně na pravém břehu Olše 100 metrů pod mostem. Platnost SPA platí pro úsek toku pod Stonávkou - ústí do Odry.

Závada (Petrůvka)

Hlásný profil kategorie C pro oblast Závada se nachází na mostě u hraničního přechodu do Polska. První SPA nastává dosažením spodní úrovně vodoměrné latě, II. SPA při 80 cm, III. SPA zatopení vodoměrné latě. 

Zebrzydowice (Petrůvka)

Hlásný profil kategorie C ve správě Povodí Odry umístěný na levém břehu vodního toku Petrůvka v Polské obci Zebrzydowice u č. p. 10.