Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území statutárního města Karviné je při povodni ohrožováno zhruba 193 budov, které trvale obývá zhruba 369 obyvatel. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem statutárního města. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Z toho 103 budov leží v záplavovém území vodních toků při Q100. Dalších 90 budov bylo identifikováno na základě historických povodní z roku 2010.
Ohrožené objekty na území statutárního města Karviné - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru města se nachází ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o Důl Karviná - závod ČSA a Důl Darkov. »
Ohrožující objekty na území statutárního města Karviné
Kontaminovaná místa na území statutárního města Karviné

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem statutárního města Karviné.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Magistrátu statutárního města Karviné u předsedy povodňové komise statutárního města.