Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Zabezpečení vlastní hlásné služby

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místech očekávané přirozené nebo zvláštní povodně. Informuje povodňové orgány a účastníky ochrany o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi.

Osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu

Subjekt Adresa Telefon Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Statutární město Karviná, Městská policie Karviná Univerzitní park 51/1, 733 24 Karviná-Fryštát 596 311 649, 596 312 028 Mgr. Petr BIČEJ, ředitel MPK
Určení členové Povodňové komise statutárního města Karviné, zejména zaměstnanci statutárního města Karviné zařazení na Odbor stavební a životního prostředí Magistrátu města Karviné.

 

Zabezpečení vlastní hlídkové služby

Hlídková služba sleduje vývoj povodňové situace na území města (v terénu), zajišťuje údaje potřebné pro výkon Hlásné povodňové služby, pro řízení a koordinaci povodňových opatření a pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně.

Hlídková služba zahajuje svou činnost, dojde-li ke zvýšenému nebezpečí povodně na území města. Pochůzková hlídková služba v terénu je důležitá zejména při II. a III. stupni povodňové aktivity. Hlídkové služby pracují obvykle nepřetržitě, ve směnách. Zahajují a ukončují činnost na pokyn předsedy povodňové komise města, v jeho nepřítomnosti na pokyn jiného člena povodňové komise.

Osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu

Subjekt Adresa Telefon Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Statutární město Karviná, Městská policie Karviná Univerzitní park 51/1, 733 24 Karviná-Fryštát 596 311 649, 596 312 028 Mgr. Petr BIČEJ, ředitel MPK
Určení členové Povodňové komise statutárního města Karviné, zejména zaměstnanci statutárního města Karviné zařazení na Odbor stavební a životního prostředí Magistrátu města Karviné.

 

Návrh trasy pochůzky (rozsah jednotlivých pochůzek bude stanoven operativně dle potřeby)

Poř. č. Popis Ohrožení Opatření Provádí
1. Stavidlo odběrného objektu z VT Olše do DVT Mlýnka v Karviné » ul. Lázeňská, Lázeňský park, budovy bývalých lázní, park Boženy Němcové, lokalita Bělidlo, ul. Svatopluka Čecha manipulace se stavidlem Povodí Odry, státní podnik
2. Stavidlo regulačního objektu, odlehčení z DVT Mlýnka v Karviné do VT Olše » ul. Lázeňská, Lázeňský park, budovy bývalých lázní, park Boženy Němcové, lokalita Bělidlo, ul. Svatopluka Čecha manipulace se stavidlem Povodí Odry, státní podnik
3. Křížení DVT Rájecký potok s DVT Mlýnka v Karviné » ul. Lázeňská, Lázeňský park, budovy bývalých lázní, park Boženy Němcové, lokalita Bělidlo, ul. Svatopluka Čecha zajištění průtočnosti DVT Rájecký potok – údržba česlí před zatrubněním do VT Olše OM MMK (Technické služby Karviná, a.s.)
4. Zatrubnění Rájeckého potoka u lesoparku Bažantnice » areál Městského stadionu Karviná a okolní zástavba zajištění průtočnosti – údržba česlí před zatrubněním OM MMK (Technické služby Karviná, a.s.)
5. Most Sokolovských hrdinů, vodočetná lať » ul. Lázeňská

- odečtení vodního stavu

- navýšení pravobřežní hráze

- hlídková služba

- HZS MSK, JSDHO, odborné subjekty v plánu spojení

6. Vyústní objekt Loucké Mlýnky do VT Olše » ul. U Olše manipulace na vyústním objektu OKD a.s.
7. Most za hypermarketem TESCO přes DVT Mlýnka v Karviné » ul. Lázeňská, Lázeňský park, budovy bývalých lázní, park Boženy Němcové, lokalita Bělidlo, ul. Svatopluka Čecha

1. zajištění průtočnosti

2. uzavření mostu, čerpání vody

1. Povodí Odry, státní podnik

2. Městská policie Karviná, HZS MSK, JSDHO

8. 2x mostek u odbočky k budově společnosti SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM s.r.o. (bývalá MVE Janečkův Mlýn) » park Boženy Němcové, lokalita Bělidlo, ul. Svatopluka Čecha zajištění průtočnosti Povodí Odry, státní podnik
9. MVE Friedlův Mlýn a most na ul. Mlýnská » lokalita Bělidlo, ul. Svatopluka Čecha zajištění průtočnosti Povodí Odry, státní podnik
10. Most na ul. Ostravské přes DVT Mlýnka v Karviné » ul. Ostravská, Svatopluka Čecha zajištění průtočnosti Povodí Odry, státní podnik, Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.
11. Kanalizace na ul. Ostravské u ČS PHM » ul. Ostravská, průjezdnost na ul. Ostravské, okolní zástavba

1. regulace na vpusti bezejmenného toku do kanalizace u lesoparku Dubina

2. dopravní značení upravující průjezd po silnici I/67 na ul. Ostravské

1. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

2. Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.

12. Odběrné místo z DVT Mlýnka v Karviné do Olšinského náhonu » ul. Zahradní, Svatopluka Čecha, přilehlá zástavba manipulace se stavidlem (otevření) ECO-MADE PRODUCTS s.r.o., p. Šuška
13. Zatrubnění bezejmenného potoka u lesoparku Dubina » kruhový objezd na ul. Žižkova zajištění průtočnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
14. Zatrubnění bezejmenného toku na ul. Rudé armády a propustek na ul. U Vodárny » průjezdnost křižovatky ul. Rudé armády a Čsl. armády, okolní zástavba zajištění průtočnosti Povodí Odry, státní podnik, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
15. Nápustní zařízení na VD Olšinský náhon na ul. Olšiny » ul. Olšiny, přilehlá zástavba manipulace s nápustním zařízením ECO-MADE PRODUCTS s.r.o., p. Šuška
16. Propustek do Olšinského náhonu u křižovatky ul. Olšiny a Dětmarovická » ul. Olšiny a Hlíny, přilehlá zástavba zajištění průtočnosti OM MMK (Technické služby Karviná, a.s.)
17. Most přes VT Olše na silnici I/59 » průjezdnost silnice I/59 zajištění průtočnosti Povodí Odry, státní podnik, Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.
18. Železniční most přes VT Olše v Karviné » průjezdnost cyklostezky dopravní značení zakazující vjezd na zaplavenou část cyklostezky OM MMK (Technické služby Karviná, a.s.)
19. Most přes VT Stonávka na silnici I/59 » průjezdnost silnice I/59 zajištění průtočnosti Povodí Odry, státní podnik, Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.
20. ČS OKD, a.s. z VT Olše na ul. Sovinecká, vodočetná lať » - odečtení vodního stavu Hlídková služba


 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací.

Hrubý kámen z výroby a písek

Vlastník Typ techniky Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
OKD, a.s., Závod úpraven hrubý kámen z výroby Karviná - Doly 2179, 735 06 Karviná - Doly Dispečink Darkov
HZS MSK, Sklad humanitární pomoci pytle s pískem, náhradní oblečení Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh Operační středisko IBC
Betonárka Ševel s.r.o. písek - doprava parc. č. 2990/4, 2990/5, 733 01 Karviná-Hranice Dispečink
Vladislav Durczok, Pískovna Petrovice u Karviné nákladní automobily, písek, zemina, štěrk Petrovice u Karviné 59, 735 72 Petrovice u Karviné Dispečer

 

Záchranná technika

Vlastník Typ techniky Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
HZS MSK motorové čluny HZS MSK ÚO Karviná, Ostravská 883/3, 733 01 Karviná-Fryštát

operační středisko IBC

HZS MSK ÚO Karviná

 

Požární technika

Vlastník Typ techniky Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice, Hasičské záchranné družstvo CAS 40 Mercedes, kalové čerpadlo, plovoucí čerpadlo, ponorné čerpadlo, elektrocentrála, motorová pila, radiostanice ruční, vozidlová radiostanice, základnová radiostanice Elektrárna Dětmarovice,
735 71 Dětmarovice

POLOK Jiří, velitel jednotky

NEUWERT Miroslav, velitel družstva

SDH Karviná-Ráj Avie, Ford transit PPS12, motorová stříkačka, kalové čerpadlo, plovoucí čerpadlo, elektrocentrála, žebřík výsuvný, motorová pila, radiostanice Polská 206/1, 734 12 Karviná-Ráj

SCHMIDTOVÁ Karolína, velitel jednotky

SVOBODA Břetislav, hasič

SDH Karviná-Staré Město Avie, motorová stříkačka, plovoucí čerpadlo, žebřík výsuvný, radiostanice nám. Ondry Foltýna 43/20, 733 01 Karviná-Staré Město

WOJTYLA Felix, velitel jednotky

KONDZIOLKA Stanislav, velitel družstva

SDH Karviná-Hranice Ford transit, Liaz-CAS, motorová stříkačka, plovoucí čerpadlo, elektrocentrála, žebřík výsuvný, motorová pila, radiostanice Žižkova 2387, 733 01 Karviná-Mizerov

GOLASOWSKI Miroslav, velitel jednotky

ZBIJOVSKÝ Miroslav, strojník

 

Mechanizace

Vlastník Typ techniky Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Technické služby Karviná, a.s. Řezačka asfaltových povrchů, Vozík motorový vysokozdvižný, Pojízdná zdvihací plošina do 20 m, Nákladní automobil valníkový, N2 Nákladní automobil sklápěčkový, N2 Nosič výměnných nástaveb (přepravník kontejnerů), Automobil komunální, Osobní automobil, Malotraktory Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná-Nové Město

Vrátnice

BALVAR Adam, Ing., vedoucí provozu

ČSAD Karviná, a.s. N1 Nákladní automobil sklápěčkový, N1 Automobil skříňový, N2 Nákladní automobil valníkový, N2 Nákladní automobil sklápěčkový, Osobní automobil, Autobusy nad 5000 kg, Traktory kolové,  Bohumínská 1876/2, 735 06 Karviná-Nové Město

dispečink

ROH Ladislav, ved.odd. kontroly a kriz. připravenosti

ARRIVA MORAVA, a.s., oblast Třinec Autobusy Karosa, Renault, Solaris Staré Město 93, 739 61 Třinec

Dispečink

KARAS Pavel, vedoucí oblasti

AWT Rekultivace, a.s. Mobilní jeřáby, Rypadla lopatová na kolovém podvozku, Rypadla lopatová na pásovém podvozku, Silniční válce, Nakladače, Řezačka asfaltových povrchů, Kalová čerpadla, Svářecí agregáty elektrické, Svářecí agregáty plynové, N2 Nákladní automobil - valníkový, N2 Cisternový automobil - na přepravu PH, N2 Cisternový automobil - kropící, N3 Nákladní automobil - sklápěčkový terénní, N3 Cisternový automobil - na přepravu odpadu (fekálií), N3 Nosič výměnných nástaveb (přepravník kontejnerů), N3 Tahač návěsů, Autojeřáb od 11 do 28 t, Autojeřáb nad 28 t, Autorypadlo, O2 Nákladní přívěs (návěs) valníkový, O3 Přívěs cisternový na přepravu sypkých hmot, Osobní automobil, Traktory kolové Dělnická 41/884, 735 64 Havířov-Prostřední Sucha

dispečink

NAĎAL, s.r.o. Rypadla lopatová na kolovém podvozku, Stavební práce, Zemní práce (výkopové a přesun zeminy), Demoliční, bourací a trhací služby U Tratě 1929, 733 01 Karviná-Fryštát

NAĎAL Daniel, jednatel

KJK stavební údržba stavební práce, nakládání s ostatním odpadem, čištění silnic, zimní údržba silnic Mickiewiczova 361/18, 733 01 Karviní-Mizerov

JELEŇ Česlav

KUMAN spol. s.r.o. stavební práce Petrovická 1051/3, 733 01 Karviná-Hranice  
Milan Kiwak zemní práce tř. 17. listopadu 2348/1a, 734 01 Karviná-Mizerov KIWAK Milan, majitel

 

Zapůjčení ubytovacího materiálu

Vlastník Typ techniky Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o, PRIOR Karviná Ručníky, deky, přikrývky tř. 17. listopadu 2/23, 733 01 Karviná-Fryštát KAŇOVÁ Věra, manažer Prior Karviná
Krajské středisko volného času Juventus, Karviná, p.o. Spací pytle, přikrývky, lehátka spartakiad., molitan 10 cm, gymnastické koberce, žíněnka koženková U bažantnice 1794, 735 06 Karviná-Nové Město

DROBNÝ Bronislav, ředitel

FIRLA, Jan, Bc., vedoucí Centra Karviná

Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná Vybavení evakuačních míst, spací pytle, karimatky, deky, molitan 10 cm, matrace nafukovací, evakuační lůžka, ručníky, přímotopy, vysoušeče, elektrocentrály, čerpadla Čajkovského 2215/2a, 734 01 Karviná-Mizerov GBELEC Oldřich, ředitel ÚOS ČČK Karviná

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území statutárního města Karviné