Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


 

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Český Těšín (Olše)

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Jablunkov (Olše)

Evidenční list hlásného profilu kategorie A VD Těrlicko (Stonávka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Věřňovice (Olše)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Karviná - Lázně Darkov (Olše)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Český Těšín (Olše) 2

Evidenční list hlásného profilu kategorie C ČS Sovinec (Olše)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Dětmarovice (Olše)