Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


 Evidenční list hlásného profilu kategorie A Český Těšín, Olše

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Jablunkov, Olše

Evidenční list hlásného profilu kategorie A VD Těrlicko, Stonávka

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Věřňovice, Olše

 

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Karviná - Lázně Darkov, Olše

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Český Těšín - Střeleční, Olše

Evidenční list hlásného profilu kategorie C ČS Sovinec, Olše

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Dětmarovice, Olše