Orientační vyhlašování SPA podle dešťových srážek

Vyhlašování na malých povodích bez hlásných profilů je možné na základě orientačního měření srážek a nasycenosti povodí. Týká se to zejména povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech s krátkou dobou koncentrace povodně, kdy čas uplynulý mezi příčinnými srážkami a průtokovou odezvou je několik desítek minut nebo 1 až 2 hodiny.

Přibližný odhad odezvy povodí na spadlé srážky je možný pouze pro dešťové srážky v letním a podzimním období. Důležitou roli hrají charakteristiky povodí, tj. jeho velikost, tvar, nadmořská výška, sklonitost, druh a propustnost půd, vývoj říční sítě a jeho okamžitý stav, zejména vegetační pokryv a nasycenost povodí. Tu ovlivňují jednak předcházející srážky a způsob jejich odvedení, ale i teplota vzduchu ovlivňující v letních měsících značnou měrou výpar. Důležité také je, jak velká část povodí byla srážkami zasažena, případně, jestli srážky postupovaly po proudu nebo proti proudu hlavního recipientu. Na velikosti kulminačního průtoku se značnou měrou podílí také intenzita srážky.

Nasycenost povodí:

  • povodí nenasycené - v posledních 10 dnech nebyly velké srážky (orientačně ne více než 5 mm za den)
  • povodí nasycené - větší srážky v posledním období (např. 50 mm a více srážek za posledních 10 dní)

Vyhlašování SPA podle dešťových srážek

Limitní srážka na povodí v mm za 24 hodin
  Nenasycené povodí Nasycené povodí
Stupeň povodňové aktivity I. SPA II. SPA I. SPA II. SPA
Nižší a střední oblasti 40-60 60-70 20-40 40-50
Vyšší oblasti (nad 600 m n. m.) 50-70 70-80 30-50 50-60

Vyhlašování SPA podle dešťových srážek na srážkoměru města

Město Umístění srážkoměru
I. SPA (15 min) I. SPA (24 hod) II. SPA (60 min) II. SPA (180 min)
Karviná Důl Karviná, závod ČSA  10 mm 30 mm 30 mm 50 mm

Na území statutárního města Karviné se nachází: 
Pro účely digitálního povodňového plánu byly vybrány i další nejbližší srážkoměrné stanice. Jedná se o: 
  • Srážkoměrnou stanici Dětmarovice » (umístěna na levém břehu Olše v obci Dětmarovice, části Koukolná, č. p. 35)
  • Srážkoměrnou stanici Babí Hora » (u lesního porostu v oblasti Těrlicko-Hradiště, u č. p. 12)
  • Srážkoměrnou stanici Český Těšín - Baliny » (na pravém břehu vodního toku Olše v jihovýchodní části města Český Těšín u chatové kolonie)
  • Srážkoměrnou stanici Petrovice u Karviné » (na budově č. p. 581 - zdravotní středisko)
  • Srážkoměrnou stanici VD Těrlicko » (u ústí bezpečnostního přelivu VD Těrlicko a vodního toku Stonávky v jižní části obce Albrechtice u č. p. 21)

Informace o srážkách lze sledovat v digitální verzi povodňového plánu města v sekci Srážkoměry.

Další údaje o srážkách lze zjistit z webových stránek ČHMÚ a z aktuálních dat pozemních srážkoměrů provozovaných ČHMÚ.

Relevantní srážkoměrné stanice pro území statutárního města Karviné

Srážkoměrné stanice v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.