Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát
Budova B - Magistrátu města Karviné

Tel.: 596 387 111
E-mail: ozp@karvina.cz
Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát
Budova B - Magistrátu města Karviné

Tel.: 596 387 432, 596 387 436
E-mail: ozp@karvina.cz
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 222
E-mail: povoden@msk.cz
 
V době povodně:
IBC MSK, Nemocniční 11/3328, 702 00 Ostrava
Tel.: 950 739 804
Fax: 950 739 291
E-mail: ks.msk@hzsmsk.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.