Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná
Tel.: 596 387 111
E-mail: epodatelna@karvina.cz
Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná
Tel.: 596 387 111
E-mail: epodatelna@karvina.cz

Odbor stavební a životního prostředí
Vedoucí odboru -
 Ing. Martina Mnichová

Tel.: 596 387 440
E-
mail: martina.mnichova@karvina.cz 

 
Oddělení územního plánování a životního prostředí:
Budova B, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát
Vedoucí oddělení -
 Ing. Kateřina Hrubá

Tel.: 596 387 497
E-mail: katerina.hruba@karvina.cz
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 222
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru -
 Ing. Jan Filgas
Tel.: 595 622 387
E-mail: jan.filgas@msk.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí odboru - 
Ing. Bc. Lenka Heczková
Tel.: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@msk.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra