Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území statutárního města Karviné a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Tel.: 596 657 111
 
Generální ředitel:
Ing. Jiří Pagáč, tel: 596 657 303, e-mail: pagac@pod.cz
 
Vedoucí vodohospodářského dispečinku:
Ing. Vladimír Zdráhal, tel: 596 657 240, e-mail: vladimir.zdrahal@pod.cz
 
Závod 2 Frýdek - Místek, Horymírova 2347, 738 01 Frýdek – Místek
Tel: 558 442 911
 
Přímý výkon správy toku:
VHP Český Těšín, Nábřeží Míru 95, 737 01 Český Těšín
Tel.: 558 731 700
Vedoucí: Ing. Oldřich Filip, tel: 558 731 700

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území statutárního města Karviné, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Olše
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-072, 2-03-03-070, 2-03-03-067/3, 2-03-03-065, 2-03-03-067/1, 2-03-03-051
ID toku: 10100039

 

Vodní tok Stonávka
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-065, 2-03-03-064, 2-03-03-051
ID toku: 10100140

 

Vodní tok Karvinský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-067/2
ID toku: 10101005

 

Vodní tok Mlýnka
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-072, 2-03-03-071, 2-03-03-067/2
ID toku: 10216109

  

Vodní tok Železárenský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-065, 2-03-03-067/1, 2-03-03-066
ID toku: 10106077

 

Vodní tok Křivý potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-064
ID toku: 10216209

 

Vodní tok Larischův příkop
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-066, 2-03-03-051
ID toku: 10117545

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-02-004
ID toku: 10216303

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 
Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 956 951 111
 
Vedoucí správy toků oblast povodí Odry:
Ing. Miroslav Kahánek
Tel.: 956 951 201, 724 526 966
e-mail: miroslav.kahanek@lesycr.cz
 
Příslušný správce VT na území města:
Ing. Otomar Král
Tel.: 724 523 962
E-mail: otomar.kral@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území statutárního města Karviné, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Na Důlském
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-064
ID toku: 10210482
Správcovství: Říční kilometr 0,145 - 3,797

 

Vodní tok Loučák
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-051
ID toku: 10213544

 

  • Správce OKD
OKD, a.s. - životní prostředí
OKD, a.s., Stonavská 2179, 735 06 Karviná-Doly
Tel: 596 540 145, 724 589 275
E-mail: balonp@okd.cz
 
Vedoucí životního prostředí OKD, a.s.:
Ing. Pavel Balon, tel: 596 262 318, e-mail: balonp@okd.cz
Vodní tok Loucká Mlýnka
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-051
ID toku: 10210148
Správcovství: Říční kilometr 0,0 - 7,0

 

Vodní tok Solecký potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-067/2
ID toku: 10210776

 

Vodní tok Darkovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-051
ID toku: 10212103

 

Vodní tok Rájecký potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-066
ID toku: 10211277
Správcovství: Říční kilometr 0 - 0.3

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-067/2
ID toku: 10213635

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-051
ID toku: 10208798

 

  • Vodní toky ve správě statutárního města Karviné
Magistrát statutárního města Karviné - Odbor majetkový:
Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná
Tel.: 596 387 334
E-mail: podatelna@karvina.cz
 
Vedoucí odboru majetkového:
Ing. Helena Bogoczová, MPA
tel.: 596 387 308
e-mail: helena.bogoczova@karvina.cz
 
Vedoucí oddělení provozu a údržby majetku:
Ing. Jana Salamonová - tel.: 596 387 319, e-mail: jana.salamonova@karvina.cz

Referent oddělení provozu a údržby majetku:
Iva  Wenzlová - tel.: 596 387 334, e-mail: iva.wenzlova@karvina.cz
Vodní tok Mlýnka v Karviné
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-051, 2-03-03-065, 2-03-03-066
ID toku: 10101579

 

Vodní tok Rájecký potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-066
ID toku: 10211277
Správcovství: Říční kilometr 0.3 - 2.31

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-067/1
ID toku: 13000129

 

  • Vodní toky ve správě obce Chotěbuz
Obecní úřad Chotěbuz
Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz
Starosta: Ing. Martin Pinkas, Tel.: 558 733 131
Vodní tok Loucká Mlýnka
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-051
ID toku: 10210148
Správcovství: Říční kilometr 7 - 10,117

 

  • Vodní toky bez určeného správce 
Vodní tok Olšinský náhon
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-067/3, 2-03-03-067/1, 2-03-03-066
ID toku: 10213598