Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území statutárního města Karviné a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
Tel.: 596 657 111
 
Generální ředitel - Ing. Jiří Tkáč
Tel.: 596 657 302
E-mail: jiri.tkac@pod.cz
 
Vedoucí vodohospodářského dispečinku - Ing. Vladimír Zdráhal
Tel.: 596 657 240
E-mail: vladimir.zdrahal@pod.cz 
 
Závod 2 Frýdek - Místek, Horymírova 2347, 738 01 Frýdek – Místek
Tel.: 596 657 403
 
Přímý výkon správy toku:
VHP Český Těšín, Nábřeží Míru 95, 737 01 Český Těšín
Tel.: 558 731 700
Vedoucí - Ing. Oldřich Filip
Tel.: 558 731 700
E-mail: cesky-tesin.vhp@pod.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území statutárního města Karviné, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Olše 10100039 2-03-03-0740-0-00, 2-03-03-0770-0-00
Stonávka 10100140 2-03-03-0640-0-00
Karvinský potok 10101005 2-03-03-0672-0-00
Mlýnka v Karviné, ř. km 7,83 - 7,66 10101579 2-03-03-0510-0-00, 2-03-03-0650-0-00, 2-03-03-0660-0-00
Železárenský potok 10106077 2-03-03-0650-0-00, 2-03-03-0660-0-00, 2-03-03-0671-0-00
Bezejmenný tok 10216303 2-03-02-0040-0-00
Rájecký potok, ř. km 0,0 - 0,3 10211277 2-03-03-0660-0-00
Larischův příkop 10117545 2-03-03-0510-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p. 
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 
Přímý výkon správy toku:
OŘ Severní Morava, Pikartská 2128/52, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Tel.: 956 951 111
Vedoucí OŘ - Ing. Jiří Kašík
Tel.: 956 941 303
Mob: 724 524 832
E-mail: jiri.kasik@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území města - Ing. Jakub Slezák
Tel.: 956 941 363
Mob: 725 257 839
E-mail: jakub.slezak@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území statutárního města Karviné, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Na Důlském, ř. km 0,145 - 3,797 10210482 2-03-03-0640-0-00
Loučák 10213544 2-03-03-0510-0-00

 

  • Správce OKD, a. s. 
OKD, a. s. - životní prostředí
OKD, a.s., Stonavská 2179, 735 06 Karviná-Doly
Tel.: 596 261 111
E-mail: info@okd.cz
 
Ekolog OKD, a. s. - Ing. Petr Tobola
Tel.: 596 453 329
E-mail: petr.tobola@okd.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správce vodních toků - OKD, a. s. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území statutárního města Karviné, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Loucká Mlýnka, ř. km 0,0 - 7,0 10210148 2-03-03-0510-0-00
Solecký potok 10210776 2-03-03-0672-0-00
Bezejmenný tok 10213635 2-03-03-0672-0-00
Darkovský potok 10212103 2-03-03-0510-0-00
Bezejmenný tok 10208798 2-03-03-0510-0-00

 

  •   Vodní toky ve správě statutárního města Karviné 
Magistrát statutárního města Karviné - Odbor majetkový:
Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná
Tel.: 596 387 334
E-mail: podatelna@karvina.cz
 
Vedoucí odboru majetkového - Ing. Helena Bogoczová, MPA
Tel.: 596 387 308
E-mail: helena.bogoczova@karvina.cz
 
Vedoucí oddělení provozu a údržby majetku - Ing. Jana Salamonová
Tel.: 596 387 319
E-mail: jana.salamonova@karvina.cz

Referent oddělení provozu a údržby majetku - Iva Wenzlová
Tel.: 596 387 334
E-mail: iva.wenzlova@karvina.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správce vodních toků - statutární město Karviná spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území statutárního města Karviné, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Mlýnka v Karviné, ř. km 0,0 - 3,83 10101579 2-03-03-0510-0-00, 2-03-03-0650-0-00, 2-03-03-0660-0-00
Bezejmenný tok 13000129 2-03-03-0671-0-00
Rájecký potok, ř. km 0,3 - 2,31 10211277 2-03-03-0660-0-00

 

  •  Vodní toky ve správě obce Chotěbuz 
Obecní úřad Chotěbuz
Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz
Tel.: 558 733 131
E-mail: chotebuz@volny.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole je vypsán vodní tok, který na území města Karviné spadá pod správu obce Chotěbuz.

Název vodního toku IDVT ČHP
Loucká Mlýnka, ř. km 7,0 - 10,117 10210148 2-03-03-0510-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce 

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km, které na území statutárního města Karviné nemají stanoveného správce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Olšinský náhon 10213598 2-03-03-0660-0-00, 2-03-03-0671-0-00
Odvodnění 10212565 2-03-03-0510-0-00, 2-03-03-0640-0-00
Náhon 10211271 2-03-03-0671-0-00
Odpadní koryto z rybniční soustavy 10212425 2-03-03-0671-0-00
Odlehčení Loucké Ml   10102334 2-03-03-0510-0-00
Odvodnění 10212565 2-03-03-0510-0-00