Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území statutárního města Karviné a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
Tel.: 596 657 111
 
Generální ředitel:
Ing. Jiří Tkáč
Tel.: 596 657 302, e-mail: jiri.tkac@pod.cz
 
Vedoucí vodohospodářského dispečinku:
Ing. Vladimír Zdráhal
Tel.: 596 657 240, e-mail: vladimir.zdrahal@pod.cz 
 
Závod 2 Frýdek - Místek, Horymírova 2347, 738 01 Frýdek – Místek
Tel.: 596 657 411
 
Přímý výkon správy toku:
VHP Český Těšín, Nábřeží Míru 95, 737 01 Český Těšín
Tel.: 558 731 700
Vedoucí: Ing. Oldřich Filip
Tel.: 558 731 700, e-mail: cesky-tesin.vhp@pod.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území statutárního města Karviné, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Olše 10100039 2-03-03-067/3, 2-03-03-065, 2-03-03-067/1, 2-03-03-051
Stonávka 10100140 2-03-03-065, 2-03-03-064
Karvinský potok 10101005 2-03-03-067/2
Mlýnka v Karviné, ř. km 7,83 - 7,66 10101579 2-03-03-051, 2-03-03-065, 2-03-03-066
Železárenský potok 10106077 2-03-03-065, 2-03-03-067/1, 2-03-03-066
Bezejmenný tok 10216303 2-03-02-004
Rájecký potok, ř. km 0,0 - 0,3 10211277 2-03-03-066
Larischův příkop 10117545 2-03-03-066

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p. 
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 
Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 956 951 111
 
Vedoucí správy toků oblast povodí Odry:
Ing. Miroslav Kahánek
Tel.: 956 951 210, mob: 724 526 966
E-mail: miroslav.kahanek@lesycr.cz
 
Příslušný správce VT na území města:
Ing. Jakub Slezák
Tel.: 956 951 119, mob: 725 257 839
E-mail: jakub.slezak@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území statutárního města Karviné, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Na Důlském, ř. km 0,145 - 3,797 10210482 2-03-03-064
Loučák 10213544 2-03-03-051

 

  • Správce OKD

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správce vodních toků - OKD, a. s. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území statutárního města Karviné, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

OKD, a.s. - životní prostředí
OKD, a.s., Stonavská 2179, 735 06 Karviná-Doly
Tel: 596 261 111
E-mail: info@okd.cz
 
Vedoucí životního prostředí OKD, a.s.:
Ing. Pavel Balon
Tel: 596 262 318, e-mail: balonp@okd.cz
Název vodního toku IDVT ČHP
Loucká Mlýnka, č. km 0,0 - 7,0 10210148 2-03-03-051
Solecký potok 10210776 2-03-03-067/2
Bezejmenný tok 10213635 2-03-03-067/2
Darkovský potok 10212103 2-03-03-051
Bezejmenný tok 10208798 2-03-03-051

 

  •   Vodní toky ve správě statutárního města Karviné 

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správce vodních toků - statutární město Karviná spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území statutárního města Karviné, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Magistrát statutárního města Karviné - Odbor majetkový:
Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná
Tel.: 596 387 334
E-mail: podatelna@karvina.cz
 
Vedoucí odboru majetkového:
Ing. Helena Bogoczová, MPA
Tel.: 596 387 308
E-mail: helena.bogoczova@karvina.cz
 
Vedoucí oddělení provozu a údržby majetku:
Ing. Jana Salamonová
Tel.: 596 387 319, e-mail: jana.salamonova@karvina.cz

Referent oddělení provozu a údržby majetku:
Iva Wenzlová
Tel.: 596 387 334, e-mail: iva.wenzlova@karvina.cz
Název vodního toku IDVT ČHP
Mlýnka v Karviné, ř. km 0,0 - 3,83 10101579 2-03-03-051, 2-03-03-065, 2-03-03-066
Bezejmenný tok 13000129 2-03-03-067/1
Rájecký potok, ř. km 0,3 - 2,31 10211277 2-03-03-066

 

  •  Vodní toky ve správě obce Chotěbuz 

V této podkapitole je vypsán vodní tok, který na území města Karviné spadá pod správu obce Chotěbuz.

Obecní úřad Chotěbuz
Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz
Starosta: Ing. David Harok, Tel.: 558 733 131
Název vodního toku IDVT ČHP
Loucká Mlýnka, ř. km 7,0 - 10,117 10210148 2-03-03-051

 

  • Vodní toky bez určeného správce 

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km, které na území statutárního města Karviné nemají stanoveného správce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Olšinský náhon 10213598 2-03-03-067/1, 2-03-03-066
Odvodnění 10212565 2-03-03-064, 2-03-03-051
Náhon 10211271 2-03-03-067/1
Odpadní koryto z rybniční soustavy 10212425 2-03-03-067/1
Odlehčení Loucké Ml   10102334 2-03-03-051
Odvodnění 10212565 2-03-03-051