Zvláštní povodeň

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy. Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

  • technická příčina havárie díla
  • silné zemětřesení
  • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze
  • válečný konflikt
  • teroristický útok

Podnět pro vyhlášení SPA dává příslušnému povodňovému orgánu provozovatel vodního díla (obsluha vodního díla) při výskytu neobvyklých jevů a skutečností sledovaných v rámci obchůzek vodního díla.

Takovými jevy a skutečnostmi jsou např.:

  • plnění nádrží nad max. hladinu a hrozí přelití hráze,
  • výskyt průsaků nebo podmáčených a zabahněných míst pod hrází, v hrázi,
  • eroze tělesa hráze při prudkých lijácích,
  • vývraty stromů na tělese hráze apod.

V případě rychlého nepříznivého vývoje zahájí obsluha vodního díla varovná a nouzová opatření k odvrácení havárie, resp. k minimalizaci škod podle vlastního uvážení.

Pokud je nebezpečí z prodlení, musí obsluha díla a povodňový orgán varovat obce na toku co nejrychleji za využití všech dostupných komunikačních prostředků.

Na území statutárního města Karviné se nachází několik desítek dalších rybníků, jež by mohli představovat potenciální nebezpečí při protržení. Nejvýznamnější je soustava rybníků mezi Karvinou a Dětmarovicemi. »
Na vodním toku Stonávka se výše nad městem nachází vodní dílo Těrlicko, které by mohlo v případě havárie vyvolat povodeň většího rozsahu. Přehradní hráz Těrlicko se nachází na území obce Dolní Těrlicko na říčním kilometru 12,450 toku Stonávky. Vodní dílo je zařazeno do I. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu, jeho provozovatelem je Povodí Odry, státní podnik. »

 

Vodní nádrž Těrlicko

Údolní nádrž na Stonávce v Těrlicku byla vybudována v letech 1955 až 1964 za účelem zásobování dolů a Třineckých železáren provozní vodou. V souvislosti se zajišťováním provozní vody pro Elektrárnu Dětmarovice byla nádrž v polovině sedmdesátých let posílena výstavbou přivaděče z Ropičanky.

Vodní nádrž Těrlicko

Provozovatel VD: Povodí Odry, státní podnik - VD Těrlicko, tel.:  596 410 110

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD)  - I.

Rozsah ohroženého území

Profil na toku
Dotoková doba [hod]
most Albrechtice ř.k.10,558 0,34
železniční most Albrechtice 0,45
most Stonava 0,7
most Důl Darkov 1,6
most Karviná sil.č.II/472 3,4
most Dětmarovice sil.č.II/468 6,4
ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice 8,3
most Věřňovice 13,3

 


Vodní díla v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.