Elektronický Digitální Povodňový Portál

Karviná - Kontaminovaná místa a skládky

Název Obec Katastr Oblast Typ Vodní tok
DTS 10431 Dětmarovice-Koukolná Dětmarovice Dětmarovice výroba a distribuce elektrické energie jiné Olše mapa
DTS 10000 Karviná - Italy servis Karviná Karviná-město výroba a distribuce elektrické energie jiné Olše mapa
OKK Koksovny, a.s. Důl Darkov, lokalita Hohenegger Karviná Karviná-Doly koksárenství výrobní / opravárenský / zemědělský areál bezejmenná vodoteč mapa
Karviná - vodní plocha na území parku Boženy Němcové Karviná Karviná-město koksárenství kontaminace dnových sedimentů Olše mapa
Orlová-Lazy, obalovna Karviná Karviná-Doly jiné výrobní / opravárenský / zemědělský areál Doubravská stružka mapa
Benzina s.r.o. ČSPHM Karviná Karviná Ráj zpracování ropy skladování / manipulace s ropnými látkami Olše mapa
Sovinec, skládka TKO Karviná Karviná-Doly jiné skládka TKO Karvinský potok mapa
OKD a.s. Křemenec Karviná Karviná-Doly jiné halda Doubravská stružka mapa
OKD, a.s. Důl ČSA, závod Jan Karel Karviná Karviná-Doly hornictví ukončený hlubinný důl Karvinský potok mapa
OKK Koksovny, a.s. Koksovna ČSA Karviná Karviná-Doly koksárenství výrobní / opravárenský / zemědělský areál Karvinský potok mapa
Capital a.s., Karviná (býv. KAVOZ) Karviná Karviná-město strojírenství výrobní / opravárenský / zemědělský areál mapa
OKK Koksovny, a.s. Důl Darkov Úpravárenský závod Karviná Karviná Karviná-Doly hornictví jiné Solecký potok mapa
DTS 10435 Dětmarovice-Tománkova Dětmarovice Dětmarovice výroba a distribuce elektrické energie jiné Olše mapa