Elektronický Digitální Povodňový Portál

Karviná - Místa omezující odtokové poměry

Název Obec Katastr Popis Vodní tok ř. km
Lávka pro pěší Karviná Staré Město u Karviné Nekapacitní na Q20. Olše 20.47 mapa
Jez u mostu silnice I/67 tř. 17. listopadu Karviná Ráj Příčná překážka v korytě vodního toku, riziko zanášení splaveninami. Olše 24.808 mapa
Jez na hranicích s Polskem v lokalitě Předevsí Karviná Louky nad Olší Příčná překážka v korytě vodního toku, riziko zachycení spláví. Olše 27.669 mapa
Jez na hranicích s Polskem v lokalitě Předevsí Karviná Louky nad Olší Příčná překážka v korytě vodního toku, riziko zanášení splaveninami. Olše 28.251 mapa
Železniční most Bohumín - Český Těšín u golf. areálu Karviná Karviná-město Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti. Olše 22.717 mapa
Série 3 mostů v místní části Ráj Karviná Ráj Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti. Olšinský náhon 6.391 mapa
Silniční most místní komunikace v místní části staré Město u Karviné Karviná Staré Město u Karviné Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti. Olšinský náhon 2.113 mapa
Série 3 mostů v parku Boženy Němcové Karviná Karviná-město Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti. Olšinský náhon 4.424 mapa
Jez na hranicích s Polskem v lokalitě Skotnice Karviná Louky nad Olší Příčná překážka v korytě vodního toku, riziko zanášení splaveninami. Olše 29.068 mapa
Silniční most komunikace I/67 v Karviné na tř. 17. listopadu Karviná Ráj Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti. Olše 24.58 mapa
Lávka pro pěší v místní části Staré Město u Karviné Karviná Staré Město u Karviné Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti. Olšinský náhon 2.907 mapa
Série 3 mostů v městské části Staré Město u Karviné Karviná Staré Město u Karviné Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti. Olšinský náhon 1.431 mapa
Série 4 mostů v místní části Karviná - město Karviná Karviná-město Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti. Olšinský náhon 4.046 mapa
Jez u soutoku Olše a Mlýnky Karviná Ráj Příčná překážka v korytě vodního toku, riziko zanášení splaveninami. Olše 25.625 mapa
Dvojice silničních mostů u dolu Darkov Karviná Karviná-Doly Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti. Stonávka 2.921 mapa
Silniční most komunikace I/59 v Karviné u č. p. 2066 Karviná Karviná-Doly Kapacitní na Q50. Stonávka 0.264 mapa
Jez Karviná u zdrav. zařízení Karviná Darkov Příčná překážka v korytě vodního toku, riziko zanášení splaveninami. Olše 23.357 mapa
Silniční most na důl Darkov Karviná Karviná-Doly Nekapacitní na Q100. Stonávka 3.28 mapa
Silniční most u Karviné Karviná Karviná-město Kapacitní na Q50. Olše 21.73 mapa
Siln.most Lazně Darkov - Sokolovských hrdinů Karviná Darkov Nekapacitní na Q50. Olše 23.774 mapa
Jez na hranicích s Polskem v lokalitě Horní Louka Karviná Louky nad Olší Příčná překážka v korytě vodního toku, riziko zachycení spláví. Olše 26.453 mapa
Série 2 mostních konstrukcí v místní části Staré Město u Karviné Karviná Karviná-město Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti. Olšinský náhon 3.263 mapa
Série 4 mostních konstrukcí u školy v místní části Karviná - město Karviná Karviná-město Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti. Olšinský náhon 5.085 mapa
Silniční most místní komunikace v místní části Ráj Karviná Ráj Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti. Olšinský náhon 5.875 mapa
Dvojice železničních mostů u dolu Darkov Karviná Karviná-Doly Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti. Stonávka 2.617 mapa
Jez Sovinec u úpravny vody Karviná Staré Město u Karviné Příčná překážka v korytě vodního toku, riziko zachycení spláví. Olše 20.361 mapa
Jez Železničák u gol. areálu Karviná Karviná-město Příčná překážka v korytě vodního toku, riziko zanášení splaveninami. Olše 22.782 mapa
Lávka pro pěší v místní části Staré Město u Karviné Karviná Staré Město u Karviné Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti. Olšinský náhon 2.449 mapa
Jez Ostravská u golf. areálu Karviná Karviná-město Příčná překážka v korytě vodního toku, riziko zanášení splaveninami. Olše 21.913 mapa