Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů v jednotlivých obcích SO ORP Karviná srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území SO ORP Karviná

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků se nachází několik ohrožujících objektů, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o dva doly v Karviné, farmu ve Stonavě a farmu v obci Petrovice u Karviné. »
Ohrožené objekty, ohrožující objekty, kontaminovaná místa a seznam ČOV v jednotlivých obcích SO ORP Karviná jsou vypsány v následujících tabulkách.
Ohrožující objekty na území SO ORP Karviná
Kontaminovaná místa na území SO ORP Karviná

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem ORP Karviná.