Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.

Evidenční list hlásného profilu kategorie A - Český Těšín (Olše)

Evidenční list hlásného profilu kategorie A - Jablunkov (Olše)

Evidenční list hlásného profilu kategorie A - VD Těrlicko (Stonávka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie A - Věřňovice (Olše)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Český Těšín - Střeleční (Olše)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - ČS Sovinec (Olše)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Dětmarovice (Glembovec)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Dětmarovice (Mlýnka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Dětmarovice (Olmovec)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Dětmarovice (Olše)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Dolany (Petrůvka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Dolní Marklovice (Petrůvka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Karviná - Lázně Darkov (Olše)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Petrovice u Karviné (Petrůvka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Petrovice u Karviné 2 (Petrůvka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Závada (Petrůvka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Zebrzydowice (Petrůvka)