Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná
Tel.: 596 387 111
E-mail: epodatelna@karvina.cz

  
Oddělení životního prostředí:
Budova B, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát
  
Vedoucí:
Bc. Michal Urbánek
Tel.: 596 387 440
E-mail: zdenek.bartonek@karvina.cz
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@kr-moravskoslezsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra