Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území ORP Karviná a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
Tel.: 596 657 111
 
Generální ředitel:
Ing. Jiří Tkáč
Tel.: 596 657 302, e-mail: jiri.tkac@pod.cz
 
Vedoucí vodohospodářského dispečinku:
Ing. Vladimír Zdráhal
Tel.: 596 657 240, e-mail: vladimir.zdrahal@pod.cz 
 
Závod 2 Frýdek - Místek, Horymírova 2347, 738 01 Frýdek – Místek
Tel.: 596 657 411
 
Přímý výkon správy toku:
VHP Český Těšín, Nábřeží Míru 95, 737 01 Český Těšín
Tel.: 558 731 700
Vedoucí: Ing. Oldřich Filip
Tel.: 558 731 700, e-mail: cesky-tesin.vhp@pod.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území ORP Karviná, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT

ČHP

Protéká kat. územím obcí

Olše 10100039 2-03-03-072, 2-03-03-070, 2-03-03-067/3, 2-03-03-065, 2-03-03-067/1, 2-03-03-051 Dětmarovice, Karviná, Petrovice u Karviné
Stonávka 10100140 2-03-03-065, 2-03-03-064, 2-03-03-051 Karviná, Stonava
Petrůvka 10100347 2-03-03-067/3 Petrovice u Karviné
Karvinský potok 10101005 2-03-03-067/2 Karviná
Mlýnka 10216109 2-03-03-072, 2-03-03-071 Dětmarovice, Karviná
Mlýnka v Karviné, ř. km 3,83 - 7,66
10101579 2-03-03-051, 2-03-03-065, 2-03-03-066 Karviná
Železárenský potok 10106077 2-03-03-067/1 Karviná
Křivý potok 10216209 2-03-03-064 Stonava

     

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 
Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 956 951 111
 
Vedoucí správy toků oblast povodí Odry:
Ing. Miroslav Kahánek
Tel.: 956 951 201, mob: 724 526 966
E-mail: miroslav.kahanek@lesycr.cz
 
Příslušný správce VT na území ORP:
Ing. Jakub Slezák
Tel.: 956 951 119, mob: 725 257 839
E-mail: jakub.slezak@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území ORP Karviná, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Protéká kat. územím obcí
Na Důlském, ř. km 0,145 - 3,797
10210482 2-03-03-064 Karviná
Šotkůvka 10210068 2-03-03-073 Petrovice u Karviné

 

  • Správce OKD
OKD, a. s. - životní prostředí
OKD, a. s., Stonavská 2179, 735 06 Karviná-Doly
Tel: 596 261 111
E-mail: info@okd.cz
 
Vedoucí životního prostředí OKD, a. s.:
Ing. Pavel Balon
Tel: 596 262 318, e-mail: balonp@okd.cz
Mob: 724 589 275

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků OKD, a. s. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území ORP Karviná, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Protéká kat. územím obcí
Loucká Mlýnka, ř. km 0,0 - 7,0
10210148 2-03-03-051 Karviná
Solecký potok 10210776 2-03-03-067/2 Karviná

 

  • Vodní toky ve správě statutárního města Karviné
Magistrát statutárního města Karviné - Odbor majetkový:
Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná
Tel.: 596 387 334
E-mail: podatelna@karvina.cz
 
Vedoucí odboru majetkového:
Ing. Helena Bogoczová, MPA
Tel.: 596 387 308
Mob: 607 860 603
E-mail: helena.bogoczova@karvina.cz

Vedoucí oddělení provozu a údržby majetku:
Ing. Jana Salamonová
Tel.: 596 387 319, e-mail: jana.salamonova@karvina.cz

Referent oddělení provozu a údržby majetku:
Iva Wenzlová
Tel.: 596 387 334, e-mail: iva.wenzlova@karvina.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků ve správě statutárního města Karviné spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území ORP Karviná, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Protéká kat. územím obcí
Mlýnka v Karviné 10101579 2-03-03-051, 2-03-03-065, 2-03-03-066 Karviná

 

  • Vodní toky ve správě obce Chotěbuz
Obecní úřad Chotěbuz
Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz
Starosta: Ing. David Harok, Tel.: 558 733 131

V této podkapitole je vypsán vodní tok ve správě obce Chotěbuz.

Název vodního toku
IDVT
ČHP Protéká kat. územím obcí
Loucká Mlýnka, ř. km 7,0 - 10,117
10210148 2-03-03-051 Karviná

 

  • Vodní toky ve správě Farmy Stonava
Farma Stonava
Stonava 1064, 735 34 Stonava
Kontaktní osoba: Tadeáš Koch, Tel.: 596 422 153

V této podkapitole je vypsán vodní tok ve správě Farmy Stonava.

Název vodního toku IDVT ČHP Protéká kat. územím obcí
Na Důlském, ř. km 0,0 - 0,145
10210482 2-03-03-064 Karviná

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole je vypsán vodní tok delší než 3 km, bez určeného správce.

Vodní tok IDVT

ČHP

Protéká kat. územím obcí
Olšinský náhon 10213598 2-03-03-067/3, 2-03-03-067/1, 2-03-03-066 Dětmarovice, Karviná, Petrovice u Karviné